UNESCO/EU IZGRADNJA POVJERENJA U MEDIJE U JUGOISTOČNOJ EUROPI I TURSKOJ

Naslovna UNESCO/EU IZGRADNJA POVJERENJA U MEDIJE U JUGOISTOČNOJ EUROPI I TURSKOJ
by vzs_dev

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

započinje realizaciju trogodišnjeg regionalnog projekta, u suradnji sa UNESCOm i Europskom Unijom

“IZGRADNJA POVJERENJA U MEDIJE U JUGOISTOČNOJ EUROPI I TURSKOJ”

Bosna i Hercegovina, Albania, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija i Turska

“Izazovi samoregulacije medija i online novinarstva”

prvi je događaj iz ovoga projekta, kojeg Vijeće za štampu u BiH organizira u okviru UNESCO

obilježavanja Svjetskog dana slobode medija, od 2. do 4. maja/svibnja, u Helsinkiju, Finska

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, u suradnji sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i uz finansijsku podršku Europske unije, započinje sa realizacijom trogodišnjeg regionalnog projekta – “Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Europi i Turskoj”. Lider projekta je Vijeće za štampu u BiH, prvo samoregulacijsko tijelo za štampane i online medije u Regiji Zapadnog Balkana i Jugoistočne Europe. Projekat se realizira u Bosni i Hercegovini, Albaniji, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji, Srbiji i Turskoj. Cilj projekta je jačanje slobode izražavanja, slobodnog i pravovremenog pristupa informacijama, te jačanje kapaciteta slobodnih, profesionalnih medija i medijskog pluralizma. To je osnov na kojem bi novinari i medijske organizacije u Jugoistočnoj Europi i Turskoj trebalo da budu prepoznati kao ključni pokretači demokratskog, održivog i mirnog razvoja u regionu. Prvi regionalni skup predstavnika vijeća za štampu i medija iz navedenih zemlja, bit će organiziran kao prateći događaj obilježavanju Svjetskog dana slobode medija, kojeg UNESCO ove godine organizira u periodu od 2. do 4. maja u Helsinkiju, Finska. “Izazovi samoregulacije medija i online novinarstva” tema je ovoga događaja, a u diskusiji će, pored medijskih experata iz navedenih zemalja, učestvovati također i predstavnici vijeća za štampu iz zemalja Europske Unije. Organizator ovoga događaja je Vijeće za štampu u BiH, a datum održavanja je 2. maja/svibnja 2016. godine u Helsinkiju, Finska. Do kraja ove godine, Vijeće za štampu u BiH će, u Bosni i Hercegovini, biti domaćin još nekoliko zajedničkih susreta predstavnika regionalnih samoregulacijskih tijela, na kojima će biti govora o etici u online medijima, položaju štampe u odnosu na online medije, te o mogućnostima rješavanja problema web portala bez vidljivog impressuma, i zloupotrebe slobode govora postavkama diskriminirajućih sadržaja i govora mržnje. Sve aktivnosti se realiziraju u okviru UNESCO/EU projekta – “Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Europi i Turskoj”

Sva prava pridržana © 2023 Vijeće Za Štampu u Bosni i Hercegovini.  Development by Lilium Digital

kontaktirajte nas