O nama

MISIJA

Unapređivanje etičkih i profesionalnih standarda u štampanim i online medijima, nadgledanjem primjene Kodeksa za štampu i online medije BiH, te stalnom edukacijom novinara i javnosti o potrebi poštivanja slobode izražavanja i odgovornog, profesionalnog izvještavanja u štampi i online medijima
- Održivo Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini kao samoregulacijsko tijelo za štampane  i online medije, prepoznato od medijske industrije kao oružje za zaštitu slobode medija i profesionalnog novinskog izvještavanja, jednako kao i oruđe za zaštitu medija od političkih, ekonomskih i svih drugih pritisaka koji ugrožavaju slobodu informisanja

VRIJEDNOSTI

 Prvo samoregulatorno tijelo za štampane i online medije, čije je osnivanje u potpunosti podržano od zajednice štampanih i online medija u BiH
- U svojim rukovodećim tijelima ima predstavnike medijske industrije, javnosti i novinara
- Jedinstvena je institucija te vrste, registrovana na nivou države Bosne i Hercegovine
- Ima multietničku strukturu
- Odluke o žalbama javnosti na neprofesionalno pisanje štampe i online medija, donose se u skladu sa standardima Kodeksa za štampu i online medije BiH

VIZIJA

 Da bude prepoznato od bh javnosti kao izraz dobre volje medijske industrije da primijeni samoregulatorni sistem u štampi i online medijima, slijedeći i poštujući Kodeks za štampu i online medije BiH u svakodnevnom novinarskom radu, štiteći javnost od neodgovornog i neetičkog medijskog izvještavanja, te kao oruđe za zaštitu slobode medija i profesionalnog izvještavanja, jednako kao i za zaštitu medija od političkih, ekonomskih i svih drugih pritisaka koji ugrožavaju slobodu informisanja

STATUT

Poštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH u svakodnevnom novinarskom radu, štiteći javnost od neodgovornog i neetičkog medijskog izvještavanja.

Udruženje je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja, po principu slobodnog i dobrovoljnog pristupanja članstvu Udruženja, okuplja svoje članove radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti utvrđenih ovim Statutom.

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BIH

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini je samoregulatorno tijelo za štampane i on-line medije koje omogućava građanima da ulažu prigovore na neprofesionalno pisanje štampe i on-line medija, slijedeći profesionalne standarde obuhvaćene u Kodeksu za štampu i online medije BiH. Kao jedno od rijetkih tijela u BiH, Vijeće za štampu u BiH djeluje na teritoriji cijele države, na području oba entiteta – Federacije BiH i Republike Srpske, i Brčko Distrikta BiH. Mandat Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini proširen je na on-line medije početkom 2011. godine.

 

Značajna uloga Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini ogleda se u jačanju civilnog društva putem pružanja sredstava za zaštitu ljudskih prava građana kroz ulaganje prigovora na netačne, neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje u štampi i on-line medijima. U skladu sa principima medijske samoregulacije, Vijeće ne može novčano kazniti, suspendovati ili zatvoriti medijske kuće.otencijalne sporove između javnosti i štampe i on-line medija, Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini rješava koristeći se isključivo novinarskim sredstvima, kao što su: pravo na odgovor, objavljivanje ispravke, izvinjenje i demanti.

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini sastoji se od novinskih izdavača, novinara i građana Bosne i Hercegovine. Neprofitna je organizacija, nezavisna od političkih ili drugih interesa. Struktura organizacije je multietnička i rodna jednakost se poštuje. Vijeće za štampu u BiH je punopravni član Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Evrope – AIPCE (Alliance of Independent Press Councils of Europe).

Osnivačka Skupština Vijeća za štampu na nivou države Bosne i Hercegovine održana je 13. decembra 2006. godine. Osnivači ovoga Vijeća za štampu su novinski izdavači u BiH i Udruženja novinara u BiH.

0
Člana vijeća
0
Broj zaprimljenih prijava
0
Godine postojanja

HISTORIJAT

Od 2000. godine do 13. decembra 2006. godine, Vijeće za štampu je bilo registrovano na nivou entiteta Federacije BiH s pravom djelovanja u cijeloj zemlji. Prvi osnivači su bila Udruženja novinara u Bosni i Hercegovini, dok novinski izdavači nisu bili djelom tadašnjeg Vijeća za štampu. Bosna i Hercegovina je prva zemlja u jugoistočnoj Evropi koja je uspješno formirala Vijeće za štampu, prihvatajući osnovne principe samoregulacije za štampane medije. Ovaj izuzetno značajan profesionalni pomak za štampane medije u BiH, uslijedio je nakon što su novinarska Udruženja u BiH usvojila jedinstveni Kodeks za štampu BiH, u aprilu 1999. godine.

Uspostavu samoregulacije u štampanim medijima BiH i rad Operativnog Sekretarijata Vijeća, omogućile su mnoge internacionalne organizacije: OSCE Odjel za razvoj medija, misija EU u BiH, RAK (bivši IMC) i Irex Pro Media, Švedska međunarodna agencija za razvoj (SIDA), Europska komisija, ambasada Velike Britanije, Press Now, ambasada SAD u BiH, SHC – Švedski helsinški komitet u BiH, Open Society Institute OSI, Ifa/Im-Pakt-Media, USAID i Komisija za žalbe na štampu Velike Britanije (Press Complaints Commission of Great Britain).

Početkom 2005. godine, međunarodni donatori su postavili nova pravila za nastavak saradnje sa Vijećem za štampu, registrovanim na nivou FBiH, a to je reorganizacija i registrovanje na nivou države Bosne i Hercegovine, kao i pronalaženje lokalnih izvora finansijske pomoći. Menadžment Vijeća za štampu je podnio ostavku, a Vijeće je bilo pred zatvaranjem. Zahvaljujući volji novinske industrije da spase i održe samoregulatorno tijelo za štampane medije, kao jedinog garanta za uspostavu dobrih uslova za nesmetani rad novinara, Vijeće za štampu u BiH je prevladalo prve prepreke.

U septembru 2005. godine, angažirana je nova Izvršna direktorica, Ljiljana Zurovac, sa zadatkom da ujedini novinske izdavače u BiH i registruje Vijeće za štampu za oba entiteta (Federaciju BiH i Republiku Srpsku). Tako je krajem 2006. godine ostvaren cilj formiranja multietničkog tijela za štampane medije, jedinstvenog za cijelu BiH. Deset najvećih novinskih izdavača iz BiH i Udruženja novinara u Bosni i Hercegovini su 13. decembra 2006. godine osnovali novo Vijeće za štampu u BiH. Zvanična registracija pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine završena je 17. augusta 2007. godine.

Za predsjednika Skupštine Vijeća za štampu u BiH imenovan je Erbein Rešidbegović, direktor magazina „Slobodna Bosna“, koji je tu poziciju obavljao do iznenadne smrti u junu 2017.g. Predsjednica Skupštine Vijeća od decembra 2017.g. je Vildana Selimbegović, gl. i odg. urednica i direktorica Oslobođenje d.o.o. a zamjenik Predsjednice je Berislav Jurič, glavni i odgovorni urednik portala bljesak.info.

Predsjednik Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH od 2012. g. je Dario Novalić, direktor NIK “Denameda” d.o.o., magazin “Start”.

Od decembra 2010. godine do aprila 2012.g. Predsjednik Odbora bio je Dalibor Đekić, pomoćnik direktora za marketing lista “Fokus”. Đekić je zamijenio Faruka Borića, bivšeg zamjenika gl. i od. urednice lista „Oslobođenje“, koji je tu dužnost obavljao od decembra 2008. do decembra 2010. godine. Prvi predsjednik Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH na nivou države BiH bio je Sejad Lučkin, tadašnji glavni i odgovorni urednik lista „Dnevni avaz“. Lučkin je imenovan predsjednikom Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH na Osnivačkoj Skupštini Vijeća za štampu u BiH održanoj 13.decembra 2006. godine.

Mandat Vijeća za štampu u BiH proširen je i na online medije početkom 2011. godine, u skladu sa preporukama, direktivama, standardima i rezolucijama Europske Unije i Vijeća Europe. Prva dva online medija u Vijeću za štampu u BiH su 24sata.info i Dnevnik.ba.

Članovi Vijeća za štampu i online medije u BiH su:

– dnevni listovi “Oslobođenje”, “Dnevni avaz”, “Glas Srpske”, “Dnevni list”, “Večernji list” i “Nezavisne novine”;

– portali oslobodjenje.ba, bljesak.info, nezavisne.com, avaz.ba, glassrpske.com, slobodna-bosna.ba, startbih.ba, bhputovanja.ba, dnevnik.ba, stav.ba, reprezent.ba, hayat.ba, radiosarajevo.ba, megafon.ba, cin.ba, hms.ba, buka.com, capital.ba, depo.ba, scsport.ba, politicki.ba, indikator.ba, bhbasket.ba, mondo.ba i centralna.ba;

– magazini “Start”, “Dani” i “Stav”;

– novinske agencije Federalna novinska agencija (FENA) i Novinska agencija Patria i

– udruženja novinara BH Novinari i Društvo novinara BiH.

Sva prava pridržana © 2023 Vijeće Za Štampu u Bosni i Hercegovini.  Development by Lilium Digital

kontaktirajte nas