JUFREX2

Naslovna JUFREX2
by vzs_dev

Vijeće za štampu i online medije u BiH u saradnji sa Evropskom unijom i Vijećem Evrope započinje drugi ciklus JUFREX projekta u BiH – JUFREX 2.

Novi program ima za cilj promoviranje slobode izražavanja i slobode medija u skladu sa standardima Vijeća Evrope, i prati rezultate postignute u JUFREX-u u njegove tri komponente:

  • Podrška pravnim stručnjacima
  • Podrška samo-regulatornim i regulatornim tijelima za medije
  • Podrška medijskim aktere

Vijeće za štampu i online medije u BiH će, u okviru ovoga projekta, realizirati Online kampanju i pet radionica za medijske profesionalce, sudije, tužitelje i advokate, s temama:

  • Medijacija samoregulatornih i regulatornih tijela kao pred-sudski postupak
  • Sloboda izražavanja i restrikcije: govor mržnje nije sloboda govora
  • Slobodno i odgovorno novinarstvo vs. Zakon o slobodi pristupa informacijama i/ili Zakoni o zaštiti od klevete u BiH
  • Evropski sud za ljudska prava i zaštita slobode medija i slobodnog novinarskog izvještavanja
  • Govor mržnje nije put ka slobodi i demokratskom društvu

Radionice će biti održane u novembru 2020., februaru, junu i septembru 2021.

 

Aktivnosti se realiziraju pod okriljem zajedničkog programa Europske unije i Vijeća Europe “Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022”, u sklopu projekta „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini (JUFREX)“

Jufrex2

Sva prava pridržana © 2023 Vijeće Za Štampu u Bosni i Hercegovini.  Development by Lilium Digital

kontaktirajte nas