IMEP

Naslovna IMEP
by vzs_dev

Media Mixer

Kategorija granta

"Dnevne nezavisne novine" d.o.o.

Partner na projektu

12. mjeseci

Trajanje projekta

Vijeće za štampu u BiH

Korisnik granta

Projekat “Jačanje samoregulacije medija u Bosni i Hercegovini” ima za cilj podizanje svijesti građana i građanki BiH o njihovom pravu na tačno i profesionalno izvještavanje štampanih i online medija, te unapređenje standarda profesionalnog novinarstva propisanog Kodeksom za štampu i online medije BiH. Kroz 12 mjeseci trajanja projekta, građani i građanke BiH će kroz javnu kampanju biti upoznati sa mehanizmima i načinu na koji mogu reagovati na netačno i neprofesionalno izvještvanje štampanih i online medija.

Projekat  “Jačanje samoregulacije medija u Bosni i Hercegovini” realizira se kroz program osnaživanja nezavisnih medija, IMEP.

IMEP je petogodišnji USAID-ov program koji podržava nezavisnost medija i slobodu izražavanja u BiH jačanjem održivosti medija, podizanjem kvaliteta medijskog sadržaja, izgradnjom kompetencija novinara, pružanjem pravne podrške medijima i novinarima, kao i aktivnim uključivanjem građana i građanki u medijski prostor, uz snažnu promociju nezavisnih medijskih glasova u BiH.

Sva prava pridržana © 2023 Vijeće Za Štampu u Bosni i Hercegovini.  Development by Lilium Digital

kontaktirajte nas