20.06.2011.


UPRAVNI ODBOR NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY, NED, ODOBRIO
PROJEKAT VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BIH ZA 2011/2012. GODINU

37,850 USD za aktivnosti samoregulacijskog tijela za štampane i on-line medije 

Vijeća za štampu u BiH

 

Upravni odbor NED organizacije odobrio je 17. juna 2011. godine iznos od 37.850 USD za projekat Vijeća za štampu u BiH „Samoregulacija medija u BiH – Kamen temeljac demokratskog obrazovanja medija i civilnog društva“. Ovo je već treća godina zaredom, u kojoj National Endowment for Democracy  podržava aktivnosti Vijeća za štampu u BiH. Realizacija projekta planirana je u periodu juli 2011. – juli 2012 godine, a uključivat će nekoliko važnih aktivnosti Vijeća za štampu u BiH.

Planirano je održavanje info-sastanaka sa građanima, političarima i predstavnicima medija u BiH o samoregulaciji i pravu građana na pravovremeno i istinito izvještavanje. Bit će omogućeno i održavanje tri sjednice Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, na kojima će biti razmotrene žalbe građana na pisanje štampanih i on-line medija. Dio sredstava bit će usmjeren i za održavanje Zimske škole medijske etike za studente novinarstva u BiH, šeste po redu u organizaciji Vijeća za štampu u BiH. Također, planirane su i aktivnosti koje se odnose na on-line medije, a uključuju dvodnevni trening za novinare i urednike on-line medija o etici izvještavanja u novim medijima. Predviđena je i produkcija i emitiranje radio emisija „Vaš glas u medijima“, u kojima će biti govora o aktuelnim temama koje se tiču novinarstva.  

Vijesti