Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Tužilaštvo BiH - online magazin zurnal.info, 14.10.2016. godine

  Broj: 482-02/16
  Datum: 14.10.2016.

   
  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
  po žalbi Tužilaštva BiH
  na tekst objavljen u online magazinu zurnal.info 26.08.2016. g.
  pod naslovom „Revizija Tužilaštva BiH: Tužilac Salihović nezakonito nabavljao automobile i sam sebi plaćao honorare“

  ŽALBA SE PRIHVAĆA
  Prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH
  Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje, Stav 4
  Član 7 – Mogućnost odgovora

  Online magazin zurnal.info objavio je tekst u kojem se tvrdi da je Tužilaštvo BiH prekršilo zakon o javnim nabavkama.

  Žalbena komisija konstatuje da je online magazin zurnal.info trebalo da objavi upućeni demanti Tužilaštva BiH, kao što to nalažu Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje, Stav 4 i Član 7 – Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije BiH.


  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH prihvatila je žalbu Tužilaštva BiH na tekst „Revizija Tužilaštva BiH: Tužilac Salihović nezakonito nabavljao automobile i sam sebi plaćao honorare“, koji je 26.08.2016. g. objavio online magazin zurnal.info.

  U tekstu je objavljeno: „Prošle godine Tužilaštvo BiH nabavilo je šest automobila. I svi do jednog kupljeni su nezakonito! Državni revizori konstatovali su da je Tužilaštvo BiH za nabavku automobila u 2015. godini izdvojilo 213 hiljada maraka, ali da je prilikom ovih javnih nabavki prekršen zakon. Nabavka šest automobila odvijala se po istom tenderu, u dva odvojena lota. U Zakonu o javnim nabavkama BiH navedeno je da ponuđač koji je samostalno poslao ponudu, ne može biti član grupe ponuđača u istom postupku. 'Međutim', konstatovali su revizori, 'ponuđač koji je izabran za lot 1, izabran je i za lot 2 kao član grupe sa još jednim ponuđačem'. U pitanju je firma Hyundai Auto BiH koja je Tužilaštvu BiH prvo isporučila terensko vozilo vrijedno 70 hiljada maraka, a nakon toga, na osnovu istog tendera, Hyundai pravi konzorcij sa kompanijom AC Quatro, koja je, inače, u vlasništvu Bakira Alispahića, osobe sa crne liste SAD-a koja je dovođena u vezu sa terorizmom. Na osnovu LOT-a 2, Konzorcij Hyundai – AC Quatro isporučuje Tužilaštvu BiH pet automobila ukupne vrijednosti 143 hiljade maraka. Revizori primjećuju da ponuđena oprema za automobile nije odgovarala specifikaciji objavljenoj u tenderu. 'Postavlja se pitanje na koji način je izvršen tehnički prijem vozila i da li je isporučeno vozilo u skladu sa traženim karakteristikama. Ugovorni organ trebao je odbaciti ponudu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama', naveli su revizori. No, unatoč očiglednom kršenju Zakona, Tužilaštvo je potpisalo sporne ugovore. Da stvar bude još gora, po istom principu, Tužilaštvo BiH i ove je godine nabavilo terenska vozila od konzorcija Hyundai-AC Quatroza što je izdvojeno preko 170 hiljada maraka“.

  Objavljeno je i sljedeće: „Nisu ovo, međutim, jedine nepravilnosti u poslovanju Tužilaštva BiH. Članovima Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih emigracija, mimo propisa su isplaćivani honorari. Glavni državni tužilac Goran Salihović donio je odluku da samom sebi, na ime članstva u Udarnoj grupi, isplaćuje mjesečnu naknadu u visini jedne penzije – odnosno 350 KM. Po tom osnovu, samo u prošloj godini, Salihović je inkasirao 4 200 KM. 'Potrebno je preispitati adekvatnost izbora ugovora o djelu kao načina angažmana redovno zaposlenih u institucijama u BiH', smatraju državni revizori. Osim ovih propusta, u izvještaju su istaknuti i enormno visoki troškovi službenog puta u inostranstvo. Dakle, čelnici institucije koja bi trebala istraživati kriminal na teritoriji BiH u prošloj su godini za službena putovanja u inostranstvo potrošili 163 hiljade maraka. Uglavnom su državni tužitelji u inostranstvu posjećivali seminare i konferencije. Istrage su bile u drugom planu“.

  S tim u vezi, Vijeću za štampu u BiH i redakciji online magazina zurnal.info, obratilo se Tužilaštvo BiH, naznačivši: „S obzirom da su na portalu magazina 'Žurnal', ponovno objavljene neistine, laži i klevete želimo Vas informirati da je revizorsko izvješće o poslovanju Tužiteljstva BiH za 2015. godinu u potpunosti pozitivno (kao i u prethodnih 12 godina), izraženo bez rezerve, što potvrđuje da su sve aktivnosti provedene u skladu sa zakonom. Zbog iznesenih neistina u članku novinara Avde Avdića, uslijedit će još jedna tužba za klevetu, pred nadležnim sudom“.
  Postupajući u skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu u BiH obratilo se urednicima magazina zurnal.info, ali odgovor nije dostavljen, niti je demanti Žalbenika objavljen.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 14.10.2016. g. Razmotrila je žalbu Tužilaštva BiH, tekst „Revizija Tužilaštva BiH: Tužilac Salihović nezakonito nabavljao automobile i sam sebi plaćao honorare“ od 26.08.2016. g. i utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH: Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje, Stav 4 i Član 7 – Mogućnost odgovora.
  Online magazin zurnal.info objavio je tekst u kojem se tvrdi da je Tužilaštvo BiH prekršilo zakon o javnim nabavkama.

  Žalbena komisija konstatuje da je online magazin zurnal.info trebalo da objavi upućeni demanti Tužilaštva BiH, kao što to nalažu Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje, Stav 4 i Član 7 – Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje, Stav 4, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „...Novinari imaju profesionalnu obavezu blagovremeno ispraviti bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da je netačna. Izvinjenje i/ili ispravka će biti objavljeni s dužnim isticanjem“.
   

  Član 7 - Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Pravo na odgovor će biti prošireno na relevantne osobe ukoliko urednik procijeni da takav korak doprinosi tačnosti i nepristranosti izvještavanja. Ukoliko je ikako moguće, na raspolaganje će biti stavljena mogućnost neposrednog odgovora u izdanju u kojem je objavljena optužba i/ili netačno navedene informacije, u dužini ne većoj od integralno objavljenog teksta“.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH preporučuje uredništvu online magazina zurnal.info da objavi ovu Odluku.

  Članovi/ce Žalbene komisije: Dopredsjedavajući, advokat Dražen Zubak; sutkinja Nada Arsenić; novinar Fuad Kovačević; doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović; urednik Milan Šutalo, novinar Muhamed Jusić i novinarka Suzana Mijatović.

   
  Dopredsjedavajući Žalbene komisije

  Dražen Zubak

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.

  Please publish modules in offcanvas position.