Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Rifet Hozanović - portal usk-danas.com, 01.09.2016. godine

  Broj: 475-02/16
  Datum: 14.10.2016.

   

  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
  po žalbi g. Rifeta Hozanovića
  na tekst objavljen na portalu usk-danas.com 01.09.2016.g.
  pod naslovom „Saznajemo! Rifet Hozanović – Hozan vlasnik ASDA pred početak kampanje imao saobraćajku“

  ŽALBA SE PRIHVAĆA
  Prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH

  Član 2 – Urednička odgovornost
  Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje
  Član 7 – Mogućnost odgovora
  Član 15 - Žalbe


  Žalbenik je mediju pokušao uputiti demanti na objavljeni članak sa konkretno navedenim tvrdnjama na dijelove teksta za koje smatra da nisu tačni.
  Demanti Žalbenika nije objavljen.
  Žalbena komisija konstatuje da su time prekršeni Član 2 – Urednička odgovornost,
  Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje, Član 7 – Mogućnost odgovora i Član 15 – Žalbe,
  Kodeksa za štampu i online medije BiH.
  Član 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH prekršen je i zbog nepostojanja kontakta/impressuma na portalu usk-danas.com, što je obaveza svakoga medija da ima označeno na vidljivom mjestu u svome izdanju.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH prihvatila je žalbu g. Rifeta Hozanovića na tekst objavljen na portalu usk-danas.com 01.09.2016. g., pod naslovom „Saznajemo! Rifet Hozanović – Hozan vlasnik ASDA pred početak kampanje imao saobraćajku“.

  U tekstu je objavljeno: „Kako nezvanično saznajemo od naših dopisnika iz Cazina, Rifet Hozanović – Hozan osuđivani kriminalac u slučaju Merhamet i vlasnik ASDA stranke te kandidat za općinsko vijeće Cazin je doživio lakšu saobraćajnu nesreću. Naime na vozilu škoda oktavija u vlasništvu ASDA stranke a koje danonoćno koristi samo Hozan je vidljiva materijalna šteta na desnim zadnjim vratima koja je nastala usljed saobraćajke. Šteta na vozilu se procjenjuje na nekoliko hiljada maraka a vjerovatno će biti plaćena iz članarima ASDA stranke koju prikupljaju od svojih krvavo zarađenih plata svi zaposleni posredstvom ASDA“.

  Dalje se navodi: „Poznato je slučaj da je Rifet Hozanović Hozan veoma loš vozač te da je vozački ispit položio poslije rata, te da je dosad imao već nekoliko saobrajnih nesreća. Naime tako je u cazinskom naselju Tržačka Raštela lokalitet Ćehića Križ prije nekoliko godina Hozanović se sa svojim vozilom Fiat zabio u jednu porodičnu kuću gdje je nastala veća materijalna šteta. Također, Hozanović je imao i saobraćajnu nesreću u centru Cazina kod Crvenog Krsta gdje je također izazvao udes. Poznato je cazinjanima da Hozan zbog danonoćnih spletkarenja često zaboravi sipati i gorivo pa mu automobil često stane pored puta te mora pozivati svoje istomišljenike da mu dovezu goriva u kanisterima. Nakon nedavnih neviđenih poplava u Cazinu a sudeći po predskazanjima kao u slučaju bivšeg premijera Saračevića koji je neposredno pred smjenu doživio saobraćajku ni ovaj put se Hozanovoj ASDA i kandidatu Ogreševiću ne piše dobro. Cazinjani željno očekuju zbacivanje sektaške partije sa vlasti u Cazinu“.

  Povodom ovih navoda, Vijeću za štampu u BiH i redakciji portala usk-danas.com obratio se g. Rifet Hozanović, naznačivši:
  „U navedenom članku izneseno je niz neistina i to: - Da sam pred početak kampanje imao saobraćajnu nesreću i da sam na vozilu pričinio štetu od nekoliko hiljada maraka, - Da sam vlasnik ASDA što također nije tačno, - Da sam prije nekoliko godina sa svojim fiatom vozilom imao saobraćajnu nesreću Čehića križ, a odgovorno tvrdim da nikad nisam posjedovao vozilo fiat što se može provjeriti u MUP Cazin. – Da sam često ostajao bez goriva na cesti i da su mi moji istomišljenici donosili i gorivo u kanistrima“.
  Žalbenik dodaje i sljedeće: „Na taj način od strane Vas povrijeđen Kodeks za štampu i online medije BiH na način da je povrijeđen Član 1 – Interes javnosti, Član 2 – Urednička odgovornost i Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje. Naime, ovakvim neprovjerenim objavama Vi se igrate sa sudbinama ljudi, te ste usljed navedene objave izazvali šok kod moje porodice jer u trenutku objave nisam se nalazio u porodičnom domaćinstvu. Razumijem da je riječ o plaćenoj propagandi protiv mene lično, ali navedeni portal se mora pridržavati Kodeksa za štampu i online medije BiH, te ovim putem tražim da isti uputi javno izvinjenje za neistinite navode“.
  Postupajući u skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu u BiH obratilo se uredniku portala usk-danas.com, ali odgovor nije dostavljen niti je objavljeno izvinjenje Žalbeniku.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 14.10.2016. g. razmotrila je žalbu g. Rifeta Hozanovića, tekst „Saznajemo! Rifet Hozanović – Hozan vlasnik ASDA pred početak kampanje imao saobraćajku“ od 01.09.2016. g. i utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH: Član 2 – Urednička odgovornost, Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje, Član 7 – Mogućnost odgovora i Član 15 – Žalbe.
  Žalbenik je mediju pokušao uputiti demanti na objavljeni članak sa konkretno navedenim tvrdnjama na dijelove teksta za koje smatra da nisu tačni. Demanti Žalbenika nije objavljen.
  Komisija konstatuje da su time prekršeni Član 2 – Urednička odgovornost, Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje, Član 7 – Mogućnost odgovora i Član 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Član 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH prekršen je i zbog nepostojanja kontakta/impressuma na portalu usk-danas.com, što je obaveza svakoga medija da ima označeno na vidljivom mjestu u svome izdanju.

  Član 2 - Urednička odgovornost, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Najvažnija odgovornost novinara i urednika je osigurati da njihov rad bude usmjeren ka poštivanju istine, kao i prava javnosti da sazna istinu. Novinari će u svakom trenutku obavljati svoj posao u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri sakupljanju informacija, izvještavanju i predstavljanju mišljenja. Plagijati, falsifikovanje, namjerno prikrivanje važnih činjenica, primanje mita ili usluga, koji bi uticali na rad novinara ili urednika, najteži su moralni prekršaji ove profesije“.

  Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Novinari neće objavljivati netačne ili krivonavodeće materijale u vidu fotografija, tekstova ili drugih materijala. Fotografije i dokumenti ne smiju biti falsifikovani i/ili korišteni na krivonavodeći način. Novinari ne smiju prikrivati i/ili zadržavati važne informacije čije bi obznanjivanje moglo materijalno uticati na tumačenje objavljenog izvještaja i razumijevanje kod čitalačke publike. Novinari imaju profesionalnu obavezu blagovremeno ispraviti bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da je netačna. Izvinjenje i/ili ispravka će biti objavljeni s dužnim isticanjem. Novinari će uvijek izvještavati istinito i tačno o ishodu radnje poduzete u vezi s klevetom u koju su bili uključeni. Novinari će izvještavati samo na osnovu činjenica čije je porijeklo novinaru poznato. Kod izvještavanja i komentara kontroverze, novinari će se potruditi da saslušaju i predstave sve strane u sporu. Ukoliko jedna strana u kontroverzi odbije da se stavi na raspolaganje novinaru, publikacija može opravdano navesti ovo odbijanje u svom izvještaju.“

  Član 7 - Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Pravo na odgovor će biti prošireno na relevantne osobe ukoliko urednik procijeni da takav korak doprinosi tačnosti i nepristranosti izvještavanja. Ukoliko je ikako moguće, na raspolaganje će biti stavljena mogućnost neposrednog odgovora u izdanju u kojem je objavljena optužba i/ili netačno navedene informacije, u dužini ne većoj od integralno objavljenog teksta“.

  Član 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Štampa i online mediji će na prigodnom mjestu sadržavati: ime, adresu, broj telefona, broj faksa i internet/e-mail adresu i kontakte odgovornog izdavača i urednika, kojima mogu biti upućivane žalbe i prigovori na pisanje štampe i online izdanja. Podnosilac žalbe, koji tvrdi da je u izvještavanju došlo do kršenja ovog Kodeksa, obratit će se izdavaču ili uredniku odgovornom za štampu ili online izdanje o kojem se radi, demantijem ne dužim od izvorno objavljenog članka“.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH preporučuje uredništvu portala usk-danas.com da objavi ovu Odluku.

   

  Članovi/ce Žalbene komisije: Dopredsjedavajući, advokat Dražen Zubak; sutkinja Nada Arsenić; novinar Fuad Kovačević; doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović; urednik Milan Šutalo, novinar Muhamed Jusić i novinarka Suzana Mijatović.

   
  Dopredsjedavajući Žalbene komisije

  Dražen Zubak

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.