Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

    Drugi sastanak Radne grupe za dopunu Kodeksa za štampu BiH odredbama za on-line medije - Banja Luka, 10-11. maj 2011.

    11.05.2011.

    DRUGI SASTANAK RADNE GRUPE ZA DOPUNU KODEKSA ZA ŠTAMPU BiH ODREDBAMA ZA ON-LINE MEDIJE
    Konsultacije sa predstavnicima fakulteta novinarstva, građanima, novinarima i političarima

    Banja Luka, 10-11. maj 2011. godine

     

    Radna grupa za dopunu Kodeksa za štampu odredbama za on-line medije održala je drugi sastanak 10-11. maja 2011. godine u Banja Luci. Sastanku su prisustvovali predstavnici fakulteta novinarstva, građani, novinari i političari, a razgovarano je o neophodnim izmjenama Kodeksa za štampu odredbama koje se tiču on-line medija.

    Nakon konsultacija sa različitim profesionalnim grupama, prijedlozi izmjena i dopuna Kodeksa za štampu BiH bit će upućeni urednicima štampanih i on-line medija, te članovima Vijeća za štampu u BiH, na komentare i sugestije, prije finalnog usvajanja.

    Kontakt

    Vijeće za štampu u BiH
    Trampina 8
    71000 Sarajevo
    Bosna i Hercegovina

    Tel: +387 33 272 270
    Fax: +387 33 272 271
    E-mail: [email protected]
    Web: www.vzs.ba

    © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.